Y Gornel Gymraeg

Darganfyddwch y gwahanol wasanaethau, cyfleoedd ac adnoddau rydym yn eu darparu i siaradwyr Cymraeg i'ch helpu i ymddiddori yn Senedd y DU. O'n gweithdai cymunedol a gynhelir yn Gymraeg, ein gwasanaethau ymholi, os oes gennych gwestiwn ynglŷn â'r hyn sy'n digwydd yn Senedd y DU neu adnoddau ar gyfer ysgolion.

Adnoddau addysg yn Gymraeg

Lawrlwythwch adnoddau Cymraeg diddorol a difyr ar gyfer ysgolion oddi wrth Wasanaeth Addysg Senedd y DU.

Cyhoeddiadau

Lawrlwythwch gyhoeddiadau am ddim gan Senedd y DU am wybodaeth ar Aelodau Seneddol ac Aelodau o Dŷ'r Arglwyddi yn Gymraeg.

Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi

Mae Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Arglwyddi'n ateb cwestiynau gan y cyhoedd ynglŷn â Thŷ'r Arglwyddi.

Gwasanaeth Ymholiadau Tŷ'r Cyffredin

Gall y Gwasanaeth Ymholiadau helpu esbonio gwaith a rôl Tŷ'r Cyffredin i'r cyhoedd.

Gweithdai cymunedol am ddim

Cewch wybod sut i wneud i Senedd y DU weithio i chi gyda gweithdy neu gyflwyniad wedi'i weddu i anghenion eich mudiad.

Wythnos Senedd y DU

Cyfranogwch yn Wythnos Senedd y DU 2016.

Y Pwyllgor Materion Cymreig a'r Gymraeg

Cewch wybod am y Pwyllgor Materion Cymreig a'r gwasanaethau a gynigir yn Gymraeg.