COMMONS

Llythyr y Cadeirydd i'r Canghellor ar ariannu S4C

02 February 2016

Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig, David TC Davies, yn ysgrifennu at y Canghellor, George Osborne. Cais i’r Canghellor ystyried adolygiad annibynnol o bwrpas a dyfodol S4C.

Pwrpas y Llythyr

Yn y llythyr, mae yna alw ar y Canghellor i ystyried cynnal adolygiad annibynnol o bwrpas a dyfodol S4C. Fe fyddai hyn yn caniatau dealltwriaeth gyflawn o allu S4C i gynhyrchu rhaglenni Cymraeg o safon uchel cyn gwneud unrhyw benderfyniadau pellach ynghylch ariannu’r sianel.

Daw’r llythyr wrth i’r Pwyllgor Materion Cymreig barhau i ymchwilio i ddarlledu yng Nghymru. Yn ystod ein gwrandawiadau, mae’r tystion wedi cyfeirio at effaith negyddol toriadau ar allbwn S4C.
 

Gwybodaeth bellach

Delwedd: PA

Share this page