Defnyddiwch y dolenni isod i ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth yn Gymraeg. Mae’r gwasanaethau Saesneg cyfatebol ar gael drwy chwilio neu bori.

Profion gyrru

Trwyddedau gyrru

Rhifau cofrestru a threth cerbyd

Bathodynnau Glas

Treth

Hawl i fudd-daliadau

Dod o hyd i swydd

Pensiwn y Wladwriaeth

Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Gwasanaethau’r cyngor a’r amgylchedd

Hysbysebu swydd

Gwyliau banc y DU