Hướng dẫn dành cho Nhà phát triển
Flickr

Flickr là gì?

Flickr gần như chắc chắn là ứng dụng quản lý và chia sẻ ảnh trên mạng tốt nhất trên thế giới. Trên Flickr, các thành viên tải ảnh lên, chia sẻ ảnh một cách an toàn, bổ sung cho ảnh của họ siêu dữ liệu như thông tin giấy phép, vị trí địa lý, người, từ khóa, v.v.. và giao thiệp với gia đình, bạn bè, địa chỉ liên hệ hoặc bất kỳ ai trên cộng đồng này. Trên thực tế, tất cả các tính năng trên các nền tảng khác nhau của Flickr -- web, điện thoại di động và máy tính – đều được kèm theo một chương trình API cũ. Từ năm 2005, các nhà phát triển đã cộng tác dựa trên các API hàng đầu của Flickr để tạo ra những trải nghiệm vui vẻ, sáng tạo và tuyệt vời đối với hình ảnh vượt ra cả phạm vi Flickr.

Sử dụng API Flickr một cách hiệu quả nhất

Chúng tôi khuyến khích tất cả các kiểu tích hợp, chẳng hạn như tính năng và sản phẩm:

  • Giúp mọi người đăng những bức ảnh cho những người quan trọng đối với họ
  • Cho phép các cách sắp xếp ảnh và video mới
  • Thật là vui vẻ!

Các sự kết hợp tốt nhất góp phần xây dựng cộng đồng Flickr bằng cách khuyến khích các thành viên trò chuyện, chia sẻ, sắp xếp và giám sát. Những sự kết hợp chủ yếu dùng Flickr làm dịch vụ lưu trữ hình ảnh hoặc nhà cung cấp ảnh dự trữ không đáp ứng được tính năng chia sẻ ảnh (cũng như vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng). Nói cách khách, xin mời tham gia!

Vậy bạn tham gia bằng cách nào? Chúng tôi đã tổng hợp một số hướng dẫn cho bạn ở đây. Vì Internet có xu hướng nhanh thay đổi nên vui lòng xem lại trang này thường xuyên biết nội dung cập nhật và chúng tôi cũng có bản ghi thay đổi Changelog để giúp bạn theo dõi những sự thay đổi trong các hướng dẫn này.

Nếu bạn là một nhà phát triển muốn xây dựng chương trình nào đó hữu ích với dữ liệu trên Flickr, mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu có ngay tại đây. Chỉ cần nhớ rằng bạn đang thao tác trên ảnh của những người khác nên xin hãy tôn trọng họ và Nguyên tắc Cộng đồng của Flickr.

API Flickr

Với trên 5 tỷ bức ảnh (nhiều bức ảnh có siêu dữ liệu giá trị như từ khóa, vị trí địa lý và dữ liệu Exif), cộng đồng Flickr tạo ra các dữ liệu cực kỳ phong phú. API Flickr là cách bạn có thể truy cập dữ liệu đó. Trên thực tế, hầu hết tất cả các chức năng chạy flickr.com đều sẵn có qua API. Và API là dịch vụ sử dụng hoàn toàn miễn phí đối với các thành viên của chúng tôi cũng như các nhà phát triển và các nhà tích hợp khác, vì vậy họ có thể tạo ra các cách tương tác khác với ảnh bên ngoài flickr.com.